Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

Les mer og last ned dokumenter

2017

 

Bok nr. 9 fra Stiftelsen Prestegårdslåna og Snøfugl forlag er kommet, i september: Et handessted, en bakerovn – og Prestegårdslåna. Den er på 120 sider, har 160 bilder og koster bare kr. 200. Begrenset opplag. Det er boklansering på handelsstedet Gamle Hovin, ved Hovin stasjon i Melhus, søndag 24. september kl. 18.00
 
Under kommunens «Sagauke» i juni var det sommerfest ved Prestegårdslåna, med allsang, fortelling, musikk, janitsjar, trekkspillmusikk, gamle leker og spill i hagen (skotthyll, basse og krokket), masse deilig kake, kaffe og te. Det var stor stemning og mye hygge. Stabburet var åpnet og de fleste tok seg en tur dit for å se på alt det gamle, av redskap og utstyr fra en gård, som er utstilt der. På Lånas facebookside er det flere bilder fra festen. Festen ble arrangert i samarbeid med Sagauka og med Melhus Bygdekvinnelag.
 
Gjennom vinteren og våren var det åpne møter: Litterær salong, Onsdagskveld i Låna og Lørdagsforedrag. Det var Breidablikk-seminar i mars; Sør-Trøndelag fylkeskommune og bl.a. ordføreren fra Melhus kommune har vært på besøk. Alle 8.-klassinger fra kommunens fire ungdomsskoler har vært i Låna, og fra Horg, Hølonda og Buen sykehjem/dagsentre, har det vært besøk – som vanlig. 

 

Prestegårdslåna mottar kr. 150.000 i støtte til videre istandsetting av Prestegårdslåna. Dette er midler bevilget i statsbudsjettet og kommer til Låna via departement/Riksantikvar og Sør-Trøndelag fylkeskommune. Det har stått i nettavis og papiravis om bevilgningen.

2016

Takrenner og takrennekasse får i sommer en omfattende reparasjon, for å hindre råteskader. Arbeidet er økonomiske støttet av Sør-Trøndelag fylkeskommune (midler fra Statsbudsjettet via departement og Riksantikvar), og utøvende håndverkere er blikkenslager Ivar Gynnild (Os i Østerdalen) og byggmester Steinar Halvorsen (Trondheim). Jorunn Garberg (Malersvenneriet) fortsetter arbeidet med maling av Lånas nordvegg og har dessuten oljet sørveggen.

I 2015 var det hesjing ved Prestegårdslåna for første gang på ca 50 år. i år (2016) har det igjen vært hesjedag, en meget vellykket sådan. Les om det under Les mer. Dette er nå tradisjon ved Låna. Det var bortimot 30 personer med i år, i alder 10 år til godt over 80; det var trivelig og godt arbeid i to-tre timer, deretter grøt, spekemat, kaffe, kake og trekkspillmusikk i sommerdagen.

Prestegårdslånas store bøker, bok 2, 2016, som er hage- og landskapsarkitekt Ingeborg S. Mellgren Mathiesens store hagehistorie og forslag til tiltak Fortid møter fremtid, kan kjøpes for kr. 300,- (porto i tillegg kr. 150 hvis boken skal sendes i posten).

Prestegårdslånas store bøker, bok 1, 2015, på 456 sider, med kopier og avskrifter av brev funnet i Riksarkivet og sendt – hovedsakelig – mellom Melhus prestegård og kirkedepartementet i årene 1860-1909 kan kjøpes for kr. 300,-. Hvis boken skal sendes i posten kommer det kr. 150 i tillegg i porto og forsendelse.

2015

Prestegårdslånas styremedlem valgt av Melhus kommunestyre har i en årrekke vært Helge Bjørn Bæverfjord. Han kom inn helt fra begynnelsen av, som vararepresentant, men har møtt fra første stund og ble raskt fast medlem. Han har betydd svært meget for arbeidet i styret, ved sin rike erfaring, innsikt og kunnskap. Høsten 2015 valgte han å frasi seg gjenvalg. 

Det er en stor begivenhet ved Prestegårdslåna at det den 22. juli ble slått med ljå og hesjet i Prestegårdshagen. Det var 20 mennesker med, med smått og stort, med arbeidere og beundrere. Dette skal bli en tradisjon ved Låna – at gresset sør for gjerdet skal slås, hesjes og bli til vinterfôr til hest eller kyr. 

Det var et meget vellykket kurs i komposisjonsmaling på Gamle Hovin siste helgen i august. Kurset ble arrangerert i samarbeid med Stiftelsen Prestegårdslåna og er støttet av Sør-Trøndelag fylkeskommune. 

Ole Hartvig Nissen ble født i Prestegårdslåna den 17. april 1815. Han var sønn av daværende sogneprest Peder S. Nissen. Tidligere rektor Per Braseth var i flere år med i arbeidet ved Låna og leste alt han kunne finne om Hartvig Nissen. Før Braseth døde sommeren 2011 var manus til en bok om Hartvig Nissen ferdig. Boken kom ut til Nissens 200 års dag. Dette er første bok i serien Snøfugls kulturbøker. Den koster kr. 200 og kan kjøpes i bokhandel, fra forlaget eller i Prestegårdslåna. Hartvig Nissen regnes av mange som Norges største skolereformator.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i 2015 bevilget kr. 152.000 av statsbudsjett/depar-tements/Riksantikvarmidler til videre istandsetting og restaurering av nordvegg og vinduer på Prestegårdslåna.

Kort før påsken i 2015 ble de siste tre vinduer på sørveggen ferdig restaurert av Viggja dør- og vindusrestaurering a.s. (ved Jarle og Anne Nor). Snorre Fjelldal restaurerte det første vinduet på Låna i 2003. Nå 12 år etter er alle de tre dørene på nordveggen, de to doble hagedørene på sørveggen, og 26 av de 37 vinduene ferdig restaurert.

April 2015 – Tilbakeblikk - I april 2015 er det tretten år siden Melhus kommune enstemmig vedtok å omgjøre Prestegårdslåna og hagen til en privat, idéell stiftelse. Det har i disse tretten år skjedd svært meget – og svært meget godt – med Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, som i 2002 så dagens lys, etter kommunestyrevedtaket.

Oversikt over arbeidet finner man bl.a. i den første boken Stiftelsen har gitt ut og i den tredje boken, som kommer ut våren 2015. 

Det har ikke vært mange – men gode – arbeidere Prestegårdslåna har hatt og har. Dessverre har flere av disse dødd de siste fem årene, det er omtaler/minneord om alle sammen lenger nede i denne spalten: I 2010 døde antikvarisk håndverker Snorre Fjelldal, I 2011 medarbeider med bl.a. avskriftsarbeid av gotiske dokument Per Braseth, pensjonert forpakter Karl Tømmerdal og lokalhistoriker Arnfinn Melbye. I 2012 døde Lånas «husarkitekt» Arne Berg. I 2014 to av de få i den indre, faste, kjerne: Bjørg Rugelsjøen og Sigurd Sandviken. I januar 2015 Ola Storhaugen. Vi som er igjen minnes dem alle med største takknemlighet og savner dem sårt. Ny medarbeidere kommer heldigvis etterhvert.

Januar 2015. – Ola Storhuagen har i alle år vært meget viktig for Prestegårdsåna. Han var med i arbeidet for å få eiendommen bevart, helt fra 1980-tallet; han holdt en lang rekke, meget forskjellige foredrag i Onsdagskveld i Låna; han gav sin store bok- og dokumentsamling til Prestegårdslåna; han kom stadig med artikler og opplysninger, han gav pengegave og han var med blandt oss som arbeider ved Låna i alle år. Men 26. januar 2015 døde han, 83 år gammel. Her kan man lese artikkel i Gaula ved Åsmund Snøfugl og det Torgeir Gunleiksrud skrev etter tapet av den gode og kunnskapsrike Ola Storhaugen.

2014

Den 14. august – mindre enn fire måneder etter Bjørg Rugelsjøens død – døde Sigurd Sandviken brått og uventet. Han og Bjørg Rugelsjøen hørte til den indre kjerne av oss frivillige arbeidere i Låna. Hver tirsdag ettermiddag og hver lørdag formiddag var Bjørg, Sigurd og jeg i Låna. Dessuten var vi mange andre dager der, av og til nesten hver dag i uken. Det er usigelig trist å ha mistet disse to inderlige gode medarbeiderne på så kort tid. Minneord etter Sigurd Sandviken (også lest i kirken) kan leses fra Trønderbladet her (de stod også i avisen Gaula).

Prestegårdslånas skriftserie hefte 1, 2012 og hefte 2, 2014 er begge til salgs ved Prestegårdslåna. Hver bok (på 96 sider, rikt illustrert) koster kl. 150. Hvis man ønsker boken tilsendt blir det kr. 30 i portotillegg. Innholdsfortegnelse for første bok. Innholdsfortegnelse andre bok Et portrett, et lysthus og en åbot.

Nestleder i Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus, Bjørg Rugelsjøen, døde plutselig og helt uventet den 26. april, etter kort tids sykdom. Det er veldig stor sorg og savn ved Prestegårdslåna blandt medarbeiderne og vennene. Bjørg Rugelsjøen ble begravet fra Melhus kirke den 7. mai, med minnesamsvær i Prestegårdslåna, for familie, slekt og venner og alle som ønsket å være med. Les minneordene som ble lest i kirken, og som har stått i avisene Gaula og Trønderbladet. 

Kabinettet i Prestegårdslåna – den lille stuen mellom de to store stuene Herrestuen og Hovdenstova – er tilbake til sine farger fra 1877. Lenge har man ved Prestegårdslåna ønsket å istandsette dette rommet, som var i dårlig stand på mange vis. Nå er det skjedd! På kurs i februar–mars 2014 har ivrige kursdeltakere lært og arbeidet, under ledelse av maler Jorunn Garberg Moslet og med godt stell i mat og drikke dagene igjennom, fra Bjørg Rugelsjøen, Sigurd Sandviken og Mari Valset, og under kursledelse ved styreleder Kristine Kaasa Moe. 

Det er skrevet en rapport om arbeidet, denne kan leses i Prestegårdslåna. På bildet til høyre ser man kabinettets nord-østre hjørne og døren inn til Hovdenstova. Besøkende kan nå nyte sin kaffe eller te og lese fra Prestegårdslånas rikholdige faglitteratur innen kulturminnevern og historie – og lånas egne, mange ti-talls rapporter – sittende i det vakre røde værelset. Malingen er laget på kurset! Artikler om kurset finnes under Aviser....

Ta kontakt (eller kom i låna) hvis du vil kjøpe Prestegårdslånas skriftserie hefte I, 2012, den første boken som Stiftelsen har gitt ut. Neste bok kommer senhøsten 2013. Bøkene koster kr. 150,- (+ porto hvis den skal sendes).

Kolbjørn Vegar Os sin meget interessante rapport for gjenoppsettingen av stabburet kan nedlastes her.

I teksten som følger nedenfor – skrevet gjennom flere år – er det mulig å laste ned en rekke dokumenter og artikler. 

gjerdeogstakitt

2013

September 2013. Hageprosjektet, som ble planlagt allerede i 2007-2008, og finansiert i 2009, ble avsluttet i september 2013. Prosjektet ble svært forsinket fordi Prestegårdslånas eminente håndverker Snorre Fjelldal døde plutselig i mai 2010. Da ble etterhvert arbeidsmåten i hageprosjektet lagt om. – Men nå er prosjektet ferdig. I hagen er et vakkert 1700-talls lysthus og 1700-talls gjerde, slik det var på slutten av 1700-tallet ifølge et gammelt maleri. Og det er 1800-talls stakitt slik vi ser på tegning fra 1884, malt sort som det var i 1868. Meget mere er gjort, blandt annet er det arrangert en rekke kurs i antikvariske håndverksteknikker. Les om dette i den forholdsvis korte rapporten som ble skrevet i september 2013 (klikk her, så kommer etterhvert rapporten frem).

Juli 2013. I 2013 – som tidligere år – har skolebarn (8. klasse fra hele kommunen), barnehagebarn og andre unge vært på besøk og omvisning i låna. I løpet av sommeren er eldre fra sykehjemmene på besøk i små grupper, og det er omvisning for enkeltpersoner og grupper etter avtale. 

Juni 2013. Hageprosjektet nærmer seg – sommeren 2013 – sin avslutning. Det er gjort et stort dokumentasjons- og utredningsarbeid, og stakittet blir nå gjort ferdig i juli 2013. De som har vært med og utført arbeid for hagen, er invitert til en markering den 30. juli. 

Onsdag den 10. juni var det Onsdagskveld i Låna nr. 250! Det var sangkveld med lektor Gunnvald Bøe og musikerne Knut Haseth, Rolf Skogstad og Håvard Karlgård. Prestegårdslånas arbeider gjennom mange år, Sigurd Sandviken spanderte den største marsipanbløtekake og det var en herlig kveld, med sang, musikk og hygge. Det var fullt hus.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr. 200.000 (Miljøverndepartement/Riks-antikvarmidler) til bl.a. videre istandsetting av Prestegårdslåna for 2013. Vestveggen av låna ble ferdig tidlig på sommeren og arbeidet fortsetter på nordveggen. (Østveggen ble for det aller meste istandsatt senhøsten 2012.)

Stiftelsen Prestegårdslåna har gjennom flere år gitt gratis hjelp til eiere av gamle hus, ved å formidle kontakt med – og få befaring av – vernemyndighet og Kulturminnefondet; hjelp til kontakt med dyktige håndverkere, og hjelp til å skrive søknader m.m.. Fra 2008 og hvert år fremover har slik gratis hjelp vært gitt, for at kulturminner skal bli bevart og istandsatt. Flere istandsettingsarbeider i Melhus har fått slik hjelp, og også prosjekter oppover Gauldalen, i Hemne, Trondheim og Orkdal.

2012

Prestegårdslåna har fått gitt ut sin første bok: Prestegårdslånas skriftserie, hefte 1, 2012. Det er Åsmund Snøfugl som har vært så generøs å bekoste hele boken, og som til og med lar Prestegårdslåna få beholde 1/3 av salgsinntektene. Boken selges for kr. 150. Den er på 96 sider, har mange bilder og inneholder bl.a. følgende artikler: Johannes Karlgård forteller om da tre melhusungdommer tok seg inn på NS-kontoret på Kroa; Ole Halvorsen Berkenås Stranden 1761 - 1838, av Olav Harald Langås; Åbotsforretningen fra 1739, kommentarer, avskrift og kopi, av Bjørg Rugelsjøen; Hvordan historien sitter i veggene, av Terje Thun; Ti års historie, av Kristine Kaasa Moe; Arne Berg – til minne, av Terje Thun. Boken inneholder også opplysninger om sogneprestene i Melhus fra 1719 til 1968 og en oversikt over Prestegårds-lånas dokumentasjonshefter, tilsammen 51 stykker, pr. høsten 2012. Boken har ISBN-nummer 978-82-7083-410-5. Grafisk design er ved Vibeke Tolnes Olsen. Boken er gitt ut på Snøfugl forlag, Melhus.

13. - 15. september var det tre kurs ved Prestegårdslåna, og deltakere kom fra Fåberg i sør og Tromsø i nord. Det var stor begeistring for kursene og kurslederne og Bjørg Rugelsjøens utmerkede stell på kjøkkenet. Det var kurs i rekonstruksjon av stakitt og porter fra 17- og 1800-tallet og i komposisjonsmaling. Trønderbladet skrev om det, både i papiravisen og i nettavisen.

27. juli 2012 – her er dokumentasjonsheftet skrevet av Kolbjørn Vegar Os, etter gjenoppsettingen av stabburet fra 1780. Interessant lesning både for lek og lærd!

Lysthuset er ferdig (det skal males i september). Trondheim Stenindustri – som holder til i Melhus – har gitt lysthuset to flotte stener til trapp. Barnehagebarn og andre har frydet seg over det i sommer. I en e-post fra fylkeskommunen 11. juli står det:«Gratulerer både med gjennomført kurs som er av meget stor verdi for kompetanseheving innen antikvarisk håndverk, og for fantastisk lysthus som er en stor berikelse, i seg selv og for sine omgivelser!»

Den 15. mai 2012 ble arkitekt Arne Berg bisatt (Haslum i Bærum). Nekrolog ble skrevet bl.a. av Terje Thun. Stiftelsen sendte bårebukett med inderlig takk.

Søndag 6. mai 2012                                                                                                                                        Arne Berg døde i dag, 95 år gammel. Stiftelsen Prestegårdslåna er dypt takknemlig for alt Arne Berg har gjort og betydd for Prestegårdslåna, både på tidlig 1990-tall, da han var med i kampen for å berge låna, da han i 2001-2002 hjalp og gav råd for å få eiendommen til å bli en stiftelse,  for alt hans arbeid med tegninger og oppmålinger for Prestegårdslåna fra 2002 til 2009, for vennskap, råd og hygge gjennom alle år.  I Store Norske Leksikon står det bl.a. om ham: «Han har fått to festskrift, eitt til 70-årsdagen og eitt til 80-årsdagen. I det siste blir han karakterisert som “et helt fagmiljø” og “et slags institusjon i seg selv”. Det er store ord, men det er dekning for dei, og det kan leggjast til at han som menneske er raus og med evne til å skapa engasjement og trivsel rundt seg.» – Det er med sorg og vemod vi har tatt imot meldingen om at Arne Berg døde i dag. Vi er dypt takknemlige for alt han har gitt og betydd for oss.

24. mars 2012   VIDERE STØTTE FRA SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus har mottatt den hyggelige melding om ny bevilgning fra vernemyndigheten, dvs Sør-Trøndelag fylkeskommune – Riksantikvar/Miljøverndeparte-mentsmidler – på kr. 250.000 til videre istandsetting og restaurering av Prestegårdslåna utvendig.

22. mars 2012   LYSTHUSET   

Lysthuset i prestegårdshagen er en rekonstruksjon av lysthuset vi ser på et gammelt maleri fra 1795. På kurset i mars 2012 har det fått håndlagede omramminger (listverk) om vinduene og lysthuset er panelt innvendig – med kraftig, håndhøvlet avsmalende panelbord. Taket er blitt tjærebredd med rødpigment i tjæren, fordi taket på bildet var rødlig. Det var de samme kursdeltakerne som på lysthuskurset i fjor. 

21. mars 2012   MANGE KURS VED PRESTEGÅRDSLÅNA 

Fra høsten 2010 har det vært arrangert en rekke kurs ved Prestegårdslåna, og i mars 2012 har det vært enda to kurs i antikvariske håndverksteknikker: det fjerde vindusrestaureringskurset, og kurs ved lysthuset. Den store kursvirksomheten har vært mulig, takket være støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, Melhus kommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Melhus folkeakademi. Vindusrestaueringskurset i mars kan du lese om her.

Deltakere på det fjerde vindusrestaureringskurset kom fra hele 7 forskjellige fylker.

TRE KURS I SEPTEMBER

I september blir det tre kurs til: i komposisjonsmaling, og kurs i rekonstruksjon og oppsetting av gjerde/stakitt og av porter fra 17- og 1800-tallet. Kursinvitasjon finner du her.

2011

8. desember 2011
De kom fra nord og sør til restaureringskurs
Det tredje vindusrestaureringskurset på et tolv måneder ble avholdt i høsten 2011. Det kommer deltagere fra nord og sør i landet, til kursene i Prestegårdslåna, privatpersoner, museumsansatte, ansatte i byggefirmaer og andre. Det var ikke "bare" vindusrestaureringskurs, men også et en-dags malekurs, som var i verkstedet på Melhusgården Øvre. Det fjerde kurset med Hans og Sonja Allbäck holdes 2. - 3. mars 2012.

23. august 2011
Prestegårdslånas meget gode medarbeider Per Braseth, døde 11. juli. Fra 2009 satt Per Braseth i styret for Prestegårdslånas Venner. Han har i over to år gjort et svært viktig arbeid i historiedokumentasjonen ved Prestegårdslåna: Han skrev av en lang rekke gamle dokumenter fra 17- og 1800-tallet (gotisk håndskrift) og han gjorde en veldig innsats i kildegranskning og utarbeidelse av et større skrift om Ole Hartvig Nissen, Norges kanskje viktigste skolereformator. (O. H. Nissen ble født i Prestegårdslåna i 1815.) Det stod minneord om Per Braseth i avisen Gaula. Minneordene kan leses her.

8. august 2011
Det blir to nye kurs i Prestegårdslånas regi i høst, det tredje kurset i vindusrestaurering og et malekurs.

1. juli 2011
Lysthuset – en rekonstruksjon av 1700-talls lysthuset – er kommet i hagen, og blir ferdig utvendig i løpet av sommeren. Se artikler i Gaula og Trønderbladet.

4. mai 2011
Lokalhistoriker og lærer Arnfinn Melbye døde den 26. april, 92 år gammel. Stiftelsen Prestegårdslåna er meget takknemlig for alt han har betydd, og alt han har gitt av kunnskap – særlig om Hans Nielsen Hauge, prost Hans E. Steenbuch og presten Niels Nielsen Dahl. Minneord i Gaula står her.

4. mai 2011
I Stiftelsens hageprosjekt er vi kommet til rekonstruksjon av lysthuset som ifølge et maleri fra 1795-96 stod i hagen. For å lære mer og spre håndverkskunnskap, holder Stiftelsen kurs i antikvariske håndverksteknikker, og bygger under kurset lysthuset. Både Gaula og Trønderbladet har skrevet om lysthuskurset.

8. mars 2011
Vindusrestaureringskurset – som vi har gjennomført for andre gang – ble også i år meget vellykket. Interessen og begeistringen har vært så stor, at vi planlegger enda et kurs, i månedsskiftet september-oktober i år. Les avisartikkel om kurset i februar her.

21. februar 2011
Foredragene som ble holdt på hageseminaret 28. oktober 2010, i Prestegårdslåna, er å finne på nettsiden til Disen Kolonial (Sjur Harby).

17. januar 2011
Nordisk Center för Kulturarvspedagogik i Östersund leder et prosjekt som tar for seg spørsmålet om læringsutbytte av kulturarv: «Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area». Prosjektet er støttet av Nordisk Ministerråd og av medvirkende institusjoner. Program for kulturminneforvaltning ved NTNU er en av de medvirkende partene, og har valgt Prestegårdslåna i Melhus som eksempel på et kulturarvsted til prosjektets samling av materiale. Les arbeidet til førsteamanuensis Aud Mikkelsen Tretvik her.

Karl Tømmerdal, forpakter av Melhus Prestegård gjennom årtier, døde første juledag 2010. Begravelsen var 4. januar 2011. Her er minneord som har stått i avisene Gaula og i Trønderbladet.

2010

22. november 2010
Åpne prestegårder har kontakt
Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus inviterte til samarbeid mellom prestegårder/prestegårdshager, som er åpne for allmennheten. Det første møtet var i november, med Hans Jørgen Rønning (Haltdalen), Birgitta Odén (Selbu), Johan Rein (Stadsbygd), Per Steinar Brevik (Værnes) og Gudbrand Grøt (Haltdalen).

Førskolebarn i Prestegårdslåna
I november har de første gruppene med førskolebarn vært på omvisning i Prestegårdslåna. De har fått se og lære om mennesker i prestegården, om gjenstander og huset. Nå kan dermed også førskolebarn (3 - 5 år) få komme til en times vandring, glede, samtale og undring i låna.

1. november 2010
Det er til nå blitt 40 dokumentasjonshefter ved Prestegårdslåna. De er tilgjengelige til å se på og lese i, ved besøk i låna. Liste over heftene, finner du her.

3. oktober 2010
To-dagers-kurset i vindusrestaurering ble meget vellykket
En av deltagerne skrev: «Dette var et utrolig engasjerende, informativt og lærerikt kurs.» Her er powerpointpresentasjonen fra Sonja og Hans Allbäck (OBS! 31,14 Mb), den var en liten del av gjennomgangen på kurset, som både inneholdt teori og praksis. Mange opplysninger om produkter og metoder, er å finne på Allbäck Linoljeprodukter sin hjemmeside – www.linoljeprodukter.se

29. september 2010
Kurs i Prestegårdslåna: Vindusrestaurering
Da det i sommer ble gjort kjent at Stiftelsen Prestegårdslåna arrangerer kurs i vindusrestaurering med Sonja og Hans Allbäck fra Sverige, gikk det bare to uker til kurset var fulltegnet. Det kom så mange flere påmeldinger etter at kurset var fullt, at det vurderes å arrangere et nytt kurs vinteren 2011.
Programmet for kurset i år, 1. og 2. oktober, ser du her.

29. september 2010
Stabburet
Stabburet ved Prestegårdslåna – som reist i 1780, tatt ned i 1960 og gjenreist i 2010 – er nesten ferdig og er tatt i bruk. Det som står igjen av arbeid med buret, er paneling av de siste tre ytterveggene, og (linolje)maling av panelet. Dette arbeidet vil gjøres i 2011.

27. september 2010
Banebrytende georadarundersøkelse i prestegårdshagen
Georadarundersøkelser er foreløpig ganske sjeldne i Norge. Men en slik arkeologisk undersøkelse er utført i prestegårdshagen, den 28. og 29. mai 2010, av Poul Falkenberg i Danmark, fra firmaet Falkgeo. Det stod en avisartikkel i Trønderbladet den 3. juni, rett etter Falkensbergs arbeid i hagen. Det kom besøk under undersøkelsen, fra kollegaer ved NTNU, som ønsket å se hvordan Poul Falkenberg arbeidet.

Undersøkelsen viser bl.a. det man regnet med: at mange spor fra hagens historie nok ble ødelagt da kommunen sommeren 1991 grov opp hagen og anla kirkegård i den. (Kirkegården ble heldigvis aldri tatt i bruk, for vernemyndigheten gikk til midlertidig fredning av huset og hagen i september 1991.) Men rapporten fra det avanserte firmaet i Danmark, viser heldigvis mer. Den viser flere kjente og ukjente spor: Den gamle, kjente kjøkkenhagen, stier, kanskje merker etter stakitt til forskjellige tider, og sirkler og annet man ennå ikke vet sikkert hva er. Under 70 cm dybde ble det ikke funnet noe nevneverdig, undersøkelsen gikk helt ned til 3 m under bakken. Rapporten er å finne i Prestegårdslåna, sammen med alle andre dokumentasjonshefter.
Hvilke områder som ble undersøkt, ser du på kart her.
Undersøkelsen i prestegårdshagen er nevnt på nettsiden til Falkgeo under referanser på denne linken.

Undersøkelsen er viktig på mange måter. Nå er noen deler av hagens historie stedfestet; man vet hvor man bør lete hvis det skal gjøres arkeologisk undersøkelse i hagen, og man vet nå hvor man må være spesielt varsom når det skal graves i området rundt låna.
Artikkel om georadarundersøkelse 3. juni 2010

21. juni 2010
Prestegårdslånas umistelige, utmerkede vindusrestauratør og antikvariske håndverker, Snorre Fjelldal, døde plutselig, den 29. mai. I Gaula og Trønderbladet har det stått minneord.
Les minneord i Gaula her
Les minneord i Trønderbladet her

9. juni 2010
Stabburet gjenreist
Stabburet som sogneprest Steenbuch lot bygge i 1780 ved Prestegårdslåna, og som ble tatt ned i 1960, er nå atter gjenreist ved låna. Dette er en stor glede og en milepæl for Stiftelsen Prestegårdslåna. Prosjektet er støttet økonomisk av bl.a. Melhus kommune, Kulturminnefondet, Torstein Erbos Gavefond, Stiftelsen UNI og MelhusBanken. Gjenreisningsarbeidet er ledet av antikvarisk tømrer Kolbjørn Vegar Os. Se flere opplysninger i avisutklipp fra Trønderbladet og Gaula: Bur opp av søvnen; Buret reises; Mønsåsfest; Første nylagte spontak i Melhus.

30. mars 2010
En fantastisk inspirende og kunnskapsmettet hagedag
Det store hagemøtet ved Prestegårdslåna lørdag 13. mars ble meget vellykket. Her la landskaps- og hagearkitekt Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen frem sin omfattende hagehistoriske rapport og sine forslag til tiltak. Etter en kaffepause med ivrig samtale, gikk ordet til Madeleine von Essen – som bl.a. har skrevet flere bøker om historiske hager – og så til kunsthistoriker Ingeborg Sørheim. De to hageekspertene la frem andre opplysninger om prestegårdshager og historiske hager, og sine tanker om prestegårdshagen i Melhus. På nytt ble det matpause, hvorpå Riksantikvaren v/rådgiver Mette Eggen og fylkesantikvar Finn Damstuen fikk ordet. De var begge svært godt fornøyde over det som skjer ved Prestegårdslåna i hagesaken. Til slutt var det tid for spørsmål og samtale blandt alle fremmøtte. Her ble det uttrykt begeistring over hva man hadde fått høre og se. Etter møtet, som varte i fire timer, ble mange igjen nok en time, for mer nyttig og hyggelig samtale og servering fra Prestegårdslånas generøse kjøkkengjeng. Mellgren Mathiesens hagerapport (på 133 sider samt kart) kan man lese, ved besøk i Prestegårdslåna. Avisreferatet i Gaula kan du lese her.

2009

14.12.09
Priser og utmerkelser
Kristine Kaasa Moe mottok den 8. oktober 2009 Melhus kommunes kulturpris. Tidligere år har hun blitt tildelt andre utmerkelser og priser, som man kan lese om her. Ved Kulturprisutdelingen holdt Kristine Kaasa Moe en tale: «Sant kulturminnevern – en kristen, humanistisk gjerning».

24.06.09
Kjenner du kaffelukta?
Den 23. og 24. juni var to, små grupper av eldre på besøk i Prestegårdslåna. Dette var de første av ca tyve besøk som Prestegårdslåna skal få i løpet av sommeren, av eldre i Melhus og omegn. Projektet er et samarbeid mellom Prestegårdslåna og Den kulturelle spaserstokken i Melhus kommune, støttet av Kultur- og kirkedepartementet. Opplegget kalles Kjenner du kaffelukta?
I løpet av oppholdet er det omvisning, fortelling, samtale, sang, opplesning og selvsagt servering av kaffe (gammeldags kokekaffe!), te, vafler og nybakte boller. Det dekkes med fint servise, lys og blomster. I stuen er det håndarbeid, skolebøker og annet.

Stiftelsen Prestegårdslåna er glad for et utmerket samarbeid med Melhus kommune om prosjektet.

24.06.09
Stabburprosjektet fullfinansiert
Stabburprosjektet er fullfinansiert etter at Kulturminnefondet har bevilget kr. 200.000 til gjenreisning/restaurering av det gamle stabburet ved Prestegårdslåna. Etter planen tas materialene ut av lageret i løpet av sommeren, og de antikvariske tømrerne kan begynne det store arbeidet sitt. Det er mye som skal gjøres, og en regner med at buret kommer opp i første halvdel av 2010.

24.06.09
Hageprosjektet i gang
Stiftelsens hageprosjekt er i gang. Den 2. mai var det et åpent, viktig møte i låna. Styret har engasjert hagearkitekt Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen som fortalte om historiske hager. Det gjorde også Riksantikvarens seniorrådgiver i hagesaker, Mette Eggen. Fylkesantikvar Finn Damstuen orienterte, og stiftelsens leder Kristine Kaasa Moe fortalte om hageprosjektet ved låna, og la frem hovedtrekk av det man har funnet om prestegårdshagens historie, fra et stort hagedokumentasjonshefte på 124 sider. Heftet ble overrakt hagearkitekt, riksantikvar og fylkesantikvar, og kan leses av interesserte ved besøk i låna.

Hagearkitekten gjorde seg kjent med hagen, og samtalte ikke minst med det pensjonerte forpakterparet Randi og Karl Tømmerdal, som har kjent området hele livet. Det er Randi Tømmerdal som idag gjør alt arbeidet i prestegårdshagen.

23.03.09
Støtte fra MelhusBanken
MelhusBanken har gitt kr. 50.000,- til Stabbur- og hage-prosjektene. Med det er hageprosjektet så godt som fullfinansiert. Det blir presentasjon av prosjektet, og av det vi har funnet ut om hagens historie, i et åpent møte lørdag 2. mai 2009 kl. 12.00. Da vil vernemyndigheten – både fra Riksantikvaren og Fylkesantikvaren – og hagearkitekten, være til stede.

22.01.09
Stor støtte fra Melhus kommune til stabbur og hage
Melhus kommune har bevilget kr. 450.000 til det store Stabbur- og hageprosjektet ved Prestegårdslåna. Det er Stiftelsens styre meget glad og takknemlig for!

Tidligere har Stiftelsen UNI bevilget kr. 305.000, Torstein Erbos Gavefond kr. 175.000, og det er bevilget kr. 30.000 i såkalte SMIL-midler. Så snart prosjektene er fullfinansiert, kan man sette igang, forhåpentligvis sommeren 2009.

Stabburet som skal settes opp igjen, er meget gammelt og ligger lagret, med tømmer, ytterpanel, gulvbord og dører med nøkkel i.

I hageprosjektet skal man bl.a. sette opp lysthus, slik det var i hagen på 17- og 1800-tallet. Hvitmalt stakitt vil også komme tilbake; samt blomster, busker og trær, i det omfattende hageprosjektet.

Fotografiet til høyre ble tatt av kirkegårdskonsulent Karen Reistad i 1958, før stabburene (og andre uthus) ble tatt ned og kirkegården utvidet. Man kan skimte stakittet til venstre i buskaset. Det største buret er det som skal settes opp igjen, omtrent der det mindre buret på bildet står.

22.01.09
Artikkel om Prestegårdslåna
I bladet Kulturarven nr. 46/2008 står det en lengre artikkel om Prestegårdslåna, skrevet av Sjur Harby. Artikkelen finnes her.

 2007 -  2008 

Støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
I brev datert 4. desember 2008 meldes at Sør-Trøndelag fylkeskommune har bevilget kr. 300.000 til videre restaureringsarbeider av Prestegårdslåna utvendig. Tilskuddet skal benyttes til restaurering av ytterdører, til fullføring av restaurering på sørvegg, til nordveggen og vindusrestaurering.

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i årene 2003-2008 gitt tilsammen 1,3 millioner kroner (Riksantikvar-/Miljøverndepartements-midler) til restaurering/istandsetting og til farveundersøker av Prestegårdslåna.

Det gode samarbeidet med vernemyndigheten – ved Fylkeskommunen – er selvsagt en stor glede og tillitserklæring, for Stiftelsen Prestegårdslåna.

Hvert år kommer hele 8. klassetrinn i kommunen til Prestegårdslåna
Alle 8.-klasser i Melhus kommune får komme til Prestegårdslåna og lære om bl.a. kulturminnevern og lånas historie. Skoleåret 2008–2009 er det femte året på rad, med elever i låna. De kommer fra kommunens tre ungdomsskoler: Eid, Gimse og Lundamo. Det blir flere hundre ungdommer med lærere som besøker låna hvert år. Elevene blir møtt på hovedtrappen, og først tatt med til felles fortelling i Herrestuen. Deretter deles gruppen, slik at mens noen f.eks. bygger med Lafto i Hovdenstova (se fotografi under Bildegalleri), er andre med på omvisning og fortelling i første og andre etasje. Deretter bytter man, så alle får med seg alt. Besøket varer vanligvis i en og en halv klokketime, av og til i flere timer. Det er 20–25 elever som kommer til låna ad gangen. Det har alltid vært en eksemplarisk oppførsel under skolebesøkene. Opplegget er i utmerket samarbeid med Melhus kommune og Den kulturelle skolesekken. Det blir mange hyggelig «skoledager» om høsten og våren i Prestegårdslåna. 

Sør- Trøndelag fylkeskommune: Prestegårdslåna – forbilledlig
Sør-Trøndelag fylkeskommune har bl.a. uttalt at: «Prestegårdslåna er nå et anlegg det kan vises til i ulike sammenhenger, som forbilledlig for måten å ta ulike utfordringer på i tilknytning til framstående kulturminner, enten det handler om dokumentasjon, skjøtsel, vedlikehold eller tilrettelegging for bruk av bygningsanlegg .... Prestegårdslåna har høg prioritet blant de freda anleggene i Sør-Trøndelag» (Sør-Trøndelag fylkeskommune, 21. mai 2007).

Tusen takk for nettsted!
Stiftelsen Prestegårdslåna takker hjertelig Rosenborg Reklame v/Bjarne Berg og Ståle Løvseth, for en stor gave til låna: nettsiden www.prestegårdslåna.no.

Frie faglige tjenester fra Trøndelag folkemuseum
Trøndelag folkemuseum, Sverresborg, har i juli og august 2008 utført noen av de frie museumsfaglige tjenester som i 2008 er bevilget for Stiftelsen Prestegårdslåna:

  • Konservator Ola Grefstad har laget fast utstilling i to rom i låna. Han – og utstillingsarkitekt Stein Adler Bernhoft – har tidligere (i 2005 og 2007) laget utstilling i flere andre rom i låna. Dermed er arbeidet med faste utstillinger i prestegårdslåna fullført, for overskuelig fremtid.
  • Konservatorene Mette Maske og Ina Neese har, sammen med styreleder Kristine Kaasa Moe, gjennomgått prestegårdslåna og gjenstandene, og Ina Neese og Mette Maske har gitt råd og hjelp om hva som må og bør gjøres på kortere og lengre sikt, med museets samlinger. Dette er meget viktig, og en oppfølging av den hjelp som tidligere er gitt av Trøndelag folkemuseum, for gjenstandsbevaring og registrering ved prestegårdslåna.

Grunnmur og trapper
Et stort prosjekt – det største enkeltprosjektet hittil i Stiftelsen Prestegårdslånas historie – ble fullført i juli 2008, nemlig sikring og istandsetting av grunnmur rundt vestre del av låna, samt to trapper og veranda med gelender og havedører. Stiftelsen UNI, Norsk Kulturminnefond og Melhus kommune gav støtte til prosjektet, som – medregnet dugnadsarbeidet – har et regnskap på kr. 577.471,-. Arbeidet ble påbegynt sommeren 2006.

Det er skrevet to dokumentasjonshefter under og etter prosjektet. Ved besøk i låna kan man lese i disse – og i mange andre dokumentasjonshefter – som ligger i Hovdenstova, prestens gamle stue.

Arbeidet ble i hovedsak utført av følgende håndverkere, alle med lang erfaring i antikvarisk restaureringshåndverk: murer Christer Børjesson, vindusrestauratør Snorre Fjelldal, murer Odd Åge Evjen og smeden Sverre Staverløkk. Fylkesantikvar Finn Damstuen har selvsagt fulgt alt arbeidet, og tatt de nødvendige beslutninger underveis. Det har vært et utmerket samarbeid mellom stiftelsens ledelse, fylkesantikvaren (Sør-Trøndelag fylkeskommune) og håndverkerne. Man kan se noen bilder fra arbeidet og resultatene, under menyen Bildegalleri.

Prestene kom og ble
De aller fleste prestene som gjennom 240 år flyttet inn i prestegårdslåna, ble der til de døde, eller de gikk av med pensjon. Mange av bygdens sogneprester er begravet på Melhus kirkegård, bare 60-100 meter fra prestegårdslånas husvegg. Etterkommere av flere av prestene har gitt gaver til Stiftelsen Prestegårdslåna, både møbler, prestekjoler, bilder, bøker og annet.

 Noen av bildene har med teksten til venstre å gjøre, men slett ikke alle. 

Hesje 2

sne-gjerde-olaug

Olaug Gimse Storrø har tatt bilder ved årsskiftet 2014-2015, etter at det falt sne. På bildet over ser vi sneen på 1700-talls-gjerdet vest for Låna. 

På bilder under ser vi sneen lage fine figurer på toppene på 1800-talls-stakittet øst for Låna.

sne-stakitt-olaug

malekurs-2

Kabinettet i Prestegårdslåna - tilbake til fordums prakt. Se også bilde – og avisartikler – under Aviser o.a.

stakittogvegg

Det elegante 1800-talls stakittet – med en dobbel port – har gitt hele området et nytt og vakkert preg. Og så er det så moro at det var omtrent slik det var, midt på 1800-tallet. Østveggen er ferdig istandsatt sommeren 2013 (og også vestveggen og nesten 1/3 av nordveggen) med bevilgning fra Sør-Trøndelag fylkes-kommune (Miljøverndepartement-/Riksantikvar-midler).

gressklipp

I sommerhalvåret må gresset klippes og blomsterseng lukes. Arbeidet gjøres av frivillige, i styret og blandt Prestegårdslånas venner.

himling-b

Her er stubbloftet i den gamle kjelleren (fra 1700-tallet) etter istandsetting i 2013, utført av Halfdan Stendahl.  

himling-a

Stubbloftet  holdt på å falle ned. Grus og leire drysset faretruende og det var like før det hele revnet. I 2013 er dette istandsatt. Det var ikke fare for selve gulvåsene, men for sikkerhetsskyld ble en ekstra forsterkning for en lang gulvås montert. 

blomsterseng

Noen gamle blomster fra prestegårdshagen har overlevd fra «gamle dager». Randi Tømmerdal opparbeidet og stelte blomstersengene langs låna i over ti år, frem til i 2012. I 2013 overtok Liza Sandviken hovedansvaret med blomstersengene. Bildet er tatt like før den rike blomstringen i juni 2013 begynte.

1700-talls-gjerde

Gjerdet fra 1700-tallet er blitt rekonstruert i 2012, i samarbeid mellom hagearkitekt, kursledere og deltakere på stakitt-kurs – og lånas ledelse. 1700-talls-gjerdet skal ikke males, da vi ikke kan se av bildet at det var malt. 

Laana-og-buret-fra-kirketaarnet

Bilde fra kirketårnet, tatt høsten 2011. Det store stabburet (presteburet) er satt litt lengre vest for låna, enn det lille buret (forpakterburet) stod før (se under). Grunnen til det er krav  i brannforskrifter om avstand mellom bygninger.

prestegaarden-melhus-1937

BIlde fra kirketårnet i 1937 eller 1938. Ukjent fotograf. Her ser vi bl.a. begge de gamle stabburene. Det største er det som ble tatt vare på og er gjenreist. Det måtte plasseres på plassen til det mindre buret, siden det nå er kirkegård der storburet stod før. 

IMG 2098

Kursdeltakere og kursholderne Hans og Sonja Allbäck – på nytt vindusrestaureringskurs. Prestegårdslåna arrangerte tilsammen fire slike kurs i årene 2010-2012. 

DSCF1679

 Det er fantastisk å ha fått stabburet tilbake, etter over 50 års lagring.

 Lysthusgjeng

I 2011 var det to lysthuskurs (og senere ett i 2012). Her er lysthuset kommer opp, ved 7 flotte kursdeltakere og en storartet kursleder.

IMG 0581

Møte 20. november 2010 – åpne prestegårder har kontakt: Hans Jørgen Rønning, Birgitta Odén, Johan Rein, Per Steinar Brevik og Gudbrand Grøt.

Kurs-paa-trappen

Det første vindusrestaureringskurset ved Prestegårdslåna, høsten 2010, ledet av Sonja og Hans Allbäck.

laana-lav-novembersol3

Lav novembersol på låna.

DSCF9322

 Poul Falkberg fra Danmark gjør georadarundersøkelse i hagen. 

 stabburetvinter

Stabburet er tilbake, med nesten bare det gamle panelet på østveggen.

De-fem-foran-laana

Ekspertise og vernemyndighet på den store hagedagen 13. mars 2010: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen, Mette Eggen, Madeleine von Essen, Finn Damstuen og Ingeborg Sørheim.

8-Skjenker-kaffe

Kjenner du kaffelukta? Sigurd Sandviken skjenker ekte, kokt kaffe – fra gammel kaffekjele – til besøkene fra Kroa eldresenter.

Det er buret som det står "rives" over, som gjenreises (settes opp igjen) etter 60 års lagring.

2-mai-Ingeb-Mette-Finn

Hagemøte 2. mai 2009: Hage- og landskapsarkitekt Ingeborg Sophie Mellgren Mathiesen, Mette Eggen fra Riksantikvaren og fylkesantikvar Finn Damstuen.

Toemmerdals-og-Mathiesen

Randi og Karl Tømmerdal – forpakterekteparet gjennom mange tiår ved prestegården – har viktige opplysninger å gi til hagearkitekt Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

 Finn-Snorre-Christer

Finn Damstuen, Snorre Fjelldal og Christer Børjesson i 2006.

SnorreArildArneTerje

Snorre Fjelldal, Arild Bjarkø, Arne Berg og Terje Thun i 2005.

 31-Elever Lafto-l

Skoleelever fra 8. klasse på besøk i Prestegårdslåna.

Damst FjChr-2106

Fylkesantikvar Finn Damstuen og de antikvarisk kyndige håndverkerne Snorre Fjelldal og Christer Børjesson undersøker veggen under hagedørene. Det viste seg å være store råteskader, og verandaen måtte fjernes og bygges opp på nytt. 

Borgestuen-mot-muren

Borgestuen i Prestegårdslåna, utstilling laget i 2005.

PICT0035

Fra Niels Nielsen Dahls værelse i Prestegårdslåna. Skrivebordet har tilhørt Ludvig Nielsen, domorganist ved Nidarosdomen fra 1935 til 1976. Bøkene i den nærmeste bokhyllen, er etter domorganistens far, prost Ludvig Nielsen i Rakkestad (Østfold).