Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

Bokutgivelser

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus og Snøfugl forlag

 har i årene 2012-2017 gitt ut ti bøker sammen:

 

Prestegårdslånas skriftserie hefte 1, 2012.

 Bokens forside, bakside, kolofonside og innholdsfortegnelse, finner du her.

 

Prestegårdslånas skriftserie hefte 2, 2013. Et portrett, et lysthus og en åbot.

Bokens forside, bakside, kolofonside og innholdsfortegnelse, finner du her. 

 

Prestegårdslånas skriftserie bok 3, 2014. … streng Orden, Gjestfrihed og Humanitet.

Bokens forside, bakside, kolofonside og innholdsfortegnelse, finner du her.

 

Prestegårdslånas skriftserie bok 4, 2015. … et stabbur og åtte rom.

Bokens forside, bakside, kolofonside og innholdsfortegnelse, finner du her.

 

Prestegårdslånas skriftserie bok 5, 2016. Vakker – en kilde til kunnskap.

Bokens forside, bakside, kolofonside og innholdsfortegnelse, finner du her.

  

Prestegårdslånas skriftserie bok 6, 2017. Et handelssted, en bakerovn – og Prestegårdslåna.

Bokens forside, bakside, kolofonside og innholdsfortegnelse, finner du her.

 

 

Prestegårdslånas store bøker, bok 1, 2015.

Kopier og avskrifter av dokumenter i Riksarkivet 1860–1909. Bjørg Rugelsjøen.

 Bokens forside, bakside, forord og innholdsfortegnelse, finner du her.

 

Prestegårdslånas store bøker, bok 2, 2016.

 Fortid møter fremtid. Hagehistorie og forslag til tiltak 2010. Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

  Bokens forside, bakside, forord og innholdsfortegnelse, finner du her.

 

 

Prestegårdslånas store bøker, bok 3, 2017.

 Tegninger, skisser og oppmålinger. Arne Berg. Oskar Puschmann fotografier.

Redaktør Kristine Kaasa Moe.

  Bokens forside, bakside, forord og innholdsfortegnelse, finner du her.

 

 

Skognytting. Nyopptrykk i 2016 av utgaven fra 1943. Johannes Kåsa.

  Bokens forside, forord og innholdsfortegnelse, finner du her.

 

Prestegårdslånas skriftserie 1 – 4 koster her kr. 200,- pr. bok. 

Prestegårdslånas store bøker 1 og 2 og Skognytting koster kr. 300,-.

Bøkene kan kjøpes fra Prestegårdslåna. Ved forsendelse kommer porto i tillegg.

Men hvis du kjøper for minst kr. 500 betaler vi frakten (altså ingen fraktutlegg for deg).

Bestill bok/bøker ved å skrive til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eller ved å ringe 976 22 708

eller ved kontakt via facebooksiden til Prestegårdslåna.