Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

Møter o.a.

 

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus.   Januar - juli 2018

Telefon: 976 22 708

Prestegårdslåna er åpen hver lørdag 12.00 – 14.00. Fri entré.

Det serveres kaffe, te og kake under Litterær salong, og etter onsdagskveldens foredrag.

Med forbehold for endringer.

 Gratis adang til alle arrangementene. Servering.

Onsdag 3. januar 2018 kl. 19.00.

Julesangkveld med Bjørn Vevang ved klaveret og ledet av Gunnvald Bøe.

 

Fredag 5. januar kl. 19.00. NB: I Ilen kirke.

Helligtrekongersaften med Bjørn Vevang, Hilde Frisvoll Berg og Kristine Kaasa Moe.

 

Søndag 11. februar på formiddagen.

15 dølahester og fjordinger med folk og vogner kommer til Prestegårdslåna. Trøndelag kjørelag drar den vei general Armfelt med soldater og hester dro, for 300 år siden fra Melhus prestegård. Vær med og ta imot hestene og folket. Se de gamle norske rasene dølahest og fjording i arbeid. Vi gir høy og vann til hestene, og formiddagsmat til folket. Bli med oss denne spesielle søndagen!

 

Onsdag 28. februar kl. 18.00.

(Det er årsmøte i Prestegårdslånas Venner kl. 17.15.)

Litterær salong med lokale diktere og skribenter, bl.a. Roger Andreas Hansen.

Onsdag 28. februar kl. 19.15.

Vi går på skattejakt i to rom i 2. etasje, blandt tusenvis av gamle bøker.

 

 

Onsdag 14. mars kl. 18.00.

Litterær salong med bøker der vi finner gamle bilder og fotografier. 

Onsdag 14.mars klokka 19.15.

Oskar Puschmann viser gamle fotografier fra hele landet, ikke minst fra Melhus og Trøndelag forøvrig. «Tilbakeblikk – norske landskap i endring». Se gamle bilder som Puschmann har refotografert fra samme sted.

 

Onsdag 11. april kl. 18.00.

Litterær salong, med dikt fra fremmede land og kulturer.

Onsdag 11. april kl. 19.15.

Oddrun Duesten forteller om Språkkaféen i Melhus og om språktrening.

 

Onsdag 30. mai kl. 19.00.

Sommerfest.

Sang, musikk, lek og fortelling – for alle aldre. De to eldste gjenstandene i Låna tas frem og fortelles om.

 

Onsdag 25. mai eller 6. juni har Kulturskolens sin elevkonsert.

 

Onsdag 11. juli fra kl. 11.00.

Hesjedag ved Prestegårdslåna. Bli med på slått, raking og hesjing. Alle som er med i arbeidet – og besøkende fra sykehjemmene – får gratis middag, kaffe og kake.

 

 

 

Buss fra byen:

Hvis du kommer fra byen onsdager, ta buss 340 (Støren eller Røros). Holdeplassen heter Melhus kirke.

Bussen bruker ca 30 minutter fra byen. Buss 38 (Melhus) går ikke forbi kirken.

Lørdag må du ta buss 38 til Melhus skysstasjon, og gå derfra til Låna. Det tar ca en halv time. 

Møtene er tilpasset busstider Trondheim/Melhus.

For spørsmål, skriv til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller ring 976 22 708 eller 907 28 875.

Arkiv møter o.a.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkiv over alle åpne møter i låna:
 
 
 
 
 
 
 

Årene 1992 - 2003

Årene 2004 - 2006

Årene 2007 - 2010

Vinter - vår 2011

Sommer - høst

 2011

Vinter - vår 2012

Sommer - høst 2012 

Vinter - vår 2013

Sommer - høst 2013

Vinter - vår 2014

     

Sommer - høst 2014   Vinter - vår 2015    Høst 2015

 Høst 2017