Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

Ledelse

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus er den vedtaksfredete eiendommen Prestegårdslåna og hagen ved Melhus kirke, i Sør-Trøndelag. Stiftelsen, som ble opprettet i 2002, har ingen ansatte, men driver et omfattende arbeid med istandsetting, sikring, dokumentasjon, møter, omvisning og undervisning. I mange rom i Prestegårdslåna er det utstillinger som forteller historie om bygningen og om folket som har levd på gården. I Hovdenstova (en av stuene i første etasje) er det lagt ut faglitteratur innen kulturminnevern og Stiftelsens dokumentasjonshefter, som besøkende kan lese i. 

 Stiftelsen Prestegårdslånas eneste (og dermed øverste) organ er et styre på fem medlemmer. Styret består av (varamann i parentes), med periode frem til neste valg, alfabetisk rekkefølge:

Nils Petter Svendsen Aune (Marit Søberg), 2017 - 2021
Jan Horg (Alf Georg Daaland), 2013 - 2017. 
Torill Lund (Jan Arne Bremnes), 2015 - 2019
Kristine Kaasa Moe (Gunnvald Bøe), 2015 - 2019
Astrid Sæther (Marie Rathe), 2017 - 2021  
 
Styreleder er for tiden Kristine Kaasa Moe, nestleder er Nils Petter Svendsen Aune og møtesekretær er Torill Lund.
 
Styrets medlemmer er valgt av:
Melhus kommunestyre (Torill Lund),
Prestegårdslånas Venner (Nils P. S. Aune og Kristine Kaasa Moe), 
Melhus kirkelige fellesråd (Jan Horg). Kirkelig fellesråd har ikke valgt noen for perioden 2017-2021.
Melhus historielag og Fortidsminneforeningen (Astrid Sæther).
 
Alle velges for fire år ad gangen. Medlemmet som er valgt av Melhus kommunestyre og ett av medlemmene valgt av Prestegårdslånas Venner sitter i styret i den kommunale valgperioden. De andre velges midt i valgperioden.
Det er ingen begrensning i vedtektene for hvor mange ganger en person kan gjenvelges til styret. 
 
Leder for styret velges av styret hvert år innen utgangen av februar. Kristine Kaasa Moe har vært valgt til styreleder hvert år, fra 2002 av.
 
Det er tre dokumenter som er grunnlaget for styrets arbeid: Fredningsdokument fra 1996, Vedtektene fra 2002 (rev. i 2009 og 2013) og Lov om Stiftelser. Vedtektene ble vedtatt da stiftelsen ble opprettet i 2002. De er senere revidert i 2009 og 2013. Stiftelsen Prestegårdslånas vedtekter kan du lese her.
 
 

Det første styret for Stiftelsen (ved konstitueringen 9. september 2002), bestod av: 
Randi Horvli, Levi Kvitland, Jens Loddgard, Bjørn Sverre Lie og Kristine Kaasa Moe. 

lysthus-med-himmel

Lysthuset fra 1700-tallet rekonstruert i 2011.

stabbur-med-kledning

Stabburet som ble bygget i 1780 og tatt ned i 1960, ble restaurert i 2010.