Britisk-flagg  Tysklands-flagg  Frankrikets-flagg

  • Prestegårdslåna er åpen hver lørdag, hele året kl. 12.00 - 14.00. Telefon: 976 22 708.
  • Programmet for dette semester finnes under fanen Møter. 
  • Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har gitt ut elleve bøker sammen. Les om dem under fanen Bokutgivelser.  Det er fri frakt hvis du kjøper bøker for minst kr. 500. 

Bokutgivelser

Stiftelsen Prestegårdslåna i Melhus og Snøfugl forlag

 har i årene 2012-2017 gitt ut ti bøker sammen:

 

 Klikk på boktittel, og forside, (bakside og innholdsfortegnelse) kommer frem.

Prestegårdslånas skriftserie:

Hefte 1, 2012.

artikler om Prestegårdslåna og fra lokalhistorien.

 

Hefte 2, 2013.

Et portrett, et lysthus og en åbot

 

 Bok 3, 2014.

.... streng Orden, Gjestfrihed og Humanitet

 

Bok 4, 2015.

et stabbur og åtte romBok 5, 2016.

Vakker – en kilde til kunnskap


  

Bok 6, 2017. 

Et handelssted, en bakerovn – og Prestegårdslåna

 

  

Bok 7, 2018. 

En verktøykasse, to flosshatter og litt til – Kaasensamlingen

 

 

 

Prestegårdslånas store bøker: 

 Bok 1, 2015

Kopier og avskrifter av dokumenter i Riksarkivet 1860-1909.
Bjørg Rugelsjøen.

 

  Bok 2, 2016

Fortid møter fremtid. Hagehistorie og forslag til tiltak 2010.

Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

 

 

  Bok 3, 2017
Tegninger, skisser og oppmålinger. Arne Berg.
Oskar Puschmann fotografier. 

Redaktør Kristine Kaasa Moe.

 

Prestegårdslåna og Snøfugl forlag har dessuten gitt ut: 

Skognytting.

Nyopptrykk i 2016 av utgaven fra 1943.

Johannes Kåsa.

 

Prestegårdslånas skriftserie 1 – 4 koster her kr. 200,- pr. bok. 

Prestegårdslånas store bøker 1 og 2 og Skognytting koster kr. 300,-.

Bøkene kan kjøpes fra Prestegårdslåna. Ved forsendelse kommer porto i tillegg.

Men hvis du kjøper for minst kr. 500 betaler vi frakten (altså ingen fraktutlegg for deg).

Bestill bok/bøker ved å skrive til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eller ved å ringe 976 22 708

eller ved kontakt via facebooksiden til Prestegårdslåna.